กลุ่มกฏหมายและคดี : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

แฟ้มงานกลุ่ม
ผังโครงสร้าง
ลิ้งดาวน์โหลด คำอธิบาย หมายเหตุ
รูปภาพกลุ่มอำนวยการ สพม.37 รวมรูปภาพกิจกรรมวันที่ 21 ต.ค. 62
เอกสารโครงการกลุ่มอำนวยการ เอกสารสำคัญควรโหลด กำหนดส่งวันที่ 5 ก.ย. 62
เอกสารส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มอำนวยการ ไม่มี