การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37, นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่