การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่