สพม.37 จัดการประชุม ก.ต.ป.น.  

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การประชุม ก.ต.ป.น.

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่