การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ได้รับประโยชน์จากการกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่