การแข่งขันกรีฑาสี “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปี 2562  

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปี 2562

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่