การแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562  

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205390726316687

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่