การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562  

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนจะได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่