ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.372019-11-13T12:30:39+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน [อ่านต่อ]

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ [อ่านต่อ]

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207864129402680 [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ เวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และในเวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนลองวิทยา [อ่านต่อ]

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205290089660084 [อ่านต่อ]

สพม.37 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพม.37  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และนางจีระพันธุ์  ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน  12  ราย   ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน      ที่  404/2562   [อ่านต่อ]

กดแชร์ข่าวสาร :