ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.372019-11-13T12:30:39+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

การประชุมหารือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 70

การประชุมหารือการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 70 ในวันที่15 มกราคม 2563 นางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพม.เขต37 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 1 และ สพป.น่าน เขต 2 ประชุมหารือร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่องงบประมาณในการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ระดับประเทศ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในการจัดงานฯ และในโอกาสนี้ได้มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากท่านนายก [อ่านต่อ]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , นายมนต์ชัย ปาณธูป ข้าราชการบำนาญ และนายสมเร็จ [อ่านต่อ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook [อ่านต่อ]

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี [อ่านต่อ]

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยนางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพม.37 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมกับให้กำลังใจ และมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน และในโอกาสนี้ได้พบปะกับนักเรียนทุนพระราชทาน ระดับชั้น ม.6 มอบขวัญและกำลังใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย [อ่านต่อ]

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมกับให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่เดินทางมาส่งท่านรองศุภมาส สินมณี ณ [อ่านต่อ]

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพลนคร และสหวิทยาเขตโกศัยนคร เข้าร่วมการประชุมจำนวน 811 คน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบายด้านการศึกษา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ [อ่านต่อ]

กดแชร์ข่าวสาร :