ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

Home/ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)
ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)2019-11-13T14:03:23+07:00

ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

1311, 2019

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

November 13th, 2019|Categories: ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 [อ่านต่อ]

1311, 2019

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

November 13th, 2019|Categories: ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ [อ่านต่อ]

1311, 2019

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

November 13th, 2019|Categories: ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม [อ่านต่อ]

711, 2019

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

November 7th, 2019|Categories: ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 [อ่านต่อ]