ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์2019-11-13T12:08:09+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 470 คน เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [อ่านต่อ]

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 ในชื่อผลงาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยเข้ารับรางวัลในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคุรุสภา ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ [อ่านต่อ]

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รอบ 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 , นายมนต์ชัย ปาณธูป ข้าราชการบำนาญ และนายสมเร็จ [อ่านต่อ]

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook [อ่านต่อ]

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี [อ่านต่อ]

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยนางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพม.37 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมกับให้กำลังใจ และมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน และในโอกาสนี้ได้พบปะกับนักเรียนทุนพระราชทาน ระดับชั้น ม.6 มอบขวัญและกำลังใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย [อ่านต่อ]

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมกับให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่เดินทางมาส่งท่านรองศุภมาส สินมณี ณ [อ่านต่อ]

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพลนคร และสหวิทยาเขตโกศัยนคร เข้าร่วมการประชุมจำนวน 811 คน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบายด้านการศึกษา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ [อ่านต่อ]

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพลนคร และสหวิทยาเขตโกศัยนคร เข้าร่วมการประชุมจำนวน 811 คน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบายด้านการศึกษา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ซึ่งผ่านการอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 858 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ [อ่านต่อ]

เยี่ยมโรงเรียนเมืองยม

ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองยม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลยมและตำบลจอมพระ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนน ท่าวังผา – ศิลาเพชร ตำบลยม อำเภอท่าวังผา [อ่านต่อ]