ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์2019-11-13T12:08:09+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37, นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพม.37 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ [อ่านต่อ]

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนางวรรณา ช่อดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในการนี้ [อ่านต่อ]

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

นิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” ซึ่งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” [อ่านต่อ]

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สพม.37 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.37 ที่มีผลงานดีเด่น ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อไป [อ่านต่อ]

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในคณะกรรมการการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพม.เขต 37 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพม.เขต 37 ณ ห้องประชุม [อ่านต่อ]

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบจังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่านต่อ]

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ณ [อ่านต่อ]

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”

นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการม่อนแก้วปริทัศน์ ครั้งที่ 12 “Open House season 3” ซึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ [อ่านต่อ]

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ บ้านกาศประชานุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกทักษะกระบวนการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการนี้ ท่านวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : [อ่านต่อ]

สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่

สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ [อ่านต่อ]

งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด

ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรมใช้ชีวิตชาวค่าย และสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย คุณธรรม [อ่านต่อ]