ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ เวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และในเวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนลองวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยเข้าพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1206891472833279

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่