สพม.37  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และนางจีระพันธุ์  ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน  12  ราย   ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน      ที่  404/2562   สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ดังนี้

 1. นางสาวจิตติมา คำมุง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหลวง
 2. นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
 3. นางสาวโชติกา ยาวิไชย วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
 4. นางสาวกชพร พงษ์ธนรินทร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ   โรงเรียนบ่อเกลือ
 5. นางสาววิลันดา กอบกอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่จริม
 6. นางสาวจินดามาศ รักฉาย วิชาเอกภาษาอังกฤษ   โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
 7. นางสาวจุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ
 8. นายพสธร ชูชื่น วิชาเอกสังคมศึกษา   โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
 9. นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ วิชาเอกสังคมศึกษา   โรงเรียนบ่อเกลือ
 10. นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราช วิชาเอกศิลปศึกษา   โรงเรียนบ่อเกลือ
 11. นายธีรนัย วงค์เหมอะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
 12. นางสาวเกศินี มูลต๊ะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์   โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1202907409898352

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่