สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม. 37 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเคารพธงชาติ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อราชการต่างๆ เป็นประจำทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติหน้าที่

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่