เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37

โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่