เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37

โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จัดตั้งที่ตำบลพระธาตุ ต่อมาในปีงบประมาณ 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโดยมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม” ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่