ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองยม

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลยมและตำบลจอมพระ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนน ท่าวังผา – ศิลาเพชร ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองยม

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่