ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองแงง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 ตั้งอยู่ที่ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน และได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง

เรื่องล่าสุด

คลังเก็บ

หมวดหมู่