Monthly Archives: ตุลาคม 2019

Home/2019/ตุลาคม

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC

[...]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร

[...]

กิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำวันพุธที่ [...]

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา [...]

สพม.37 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.แพร่

สพม.37 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สพม.37 [...]

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด ปี 62

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลปี 62 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ [...]