Monthly Archives: December 2019

Home/2019/December

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

2019-12-27T09:58:01+07:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมครั้งนี้ด้วย เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน2019-12-27T09:58:01+07:00

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

2019-12-27T09:42:33+07:00

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 25632019-12-27T09:42:33+07:00

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

2019-12-19T13:23:17+07:00

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท. ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เข้าร่วมการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และนายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ คณะกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.2019-12-19T13:23:17+07:00

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

2019-12-19T11:47:19+07:00

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยนางศุภมาศ สินมณี รอง ผอ.สพม.37 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่บ้านพักอาศัยประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมกับให้กำลังใจ และมอบทุนช่วยเหลือนักเรียน และในโอกาสนี้ได้พบปะกับนักเรียนทุนพระราชทาน ระดับชั้น ม.6 มอบขวัญและกำลังใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย2019-12-19T11:47:19+07:00

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

2019-12-19T11:24:47+07:00

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว รอง ผอ.สพม.37 พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางศุภมาส สินมณี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมกับให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ที่เดินทางมาส่งท่านรองศุภมาส สินมณี ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี2019-12-19T11:24:47+07:00

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-12-02T14:45:36+07:00

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพลนคร และสหวิทยาเขตโกศัยนคร เข้าร่วมการประชุมจำนวน 811 คน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบายด้านการศึกษา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-02T14:45:36+07:00

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

2019-12-02T14:16:03+07:00

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพลนคร และสหวิทยาเขตโกศัยนคร เข้าร่วมการประชุมจำนวน 811 คน การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบายด้านการศึกษา และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่2019-12-02T14:16:03+07:00

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

2019-12-02T14:03:42+07:00

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ซึ่งผ่านการอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 858 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ2019-12-02T14:03:42+07:00