Monthly Archives: ธันวาคม 2019

Home/2019/ธันวาคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน [...]

By |2019-12-27T09:58:01+07:00ธันวาคม 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสู่การพัฒนางาน

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ [...]

By |2019-12-27T09:42:33+07:00ธันวาคม 27th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง [...]

By |2019-12-19T13:23:17+07:00ธันวาคม 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท.

ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

ผอ.สพม.37 [...]

By |2019-12-19T11:47:19+07:00ธันวาคม 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน ผอ.สพม.37 เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

[...]

By |2019-12-19T11:24:47+07:00ธันวาคม 19th, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สพม.37 นางศุภมาส สินมณี

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ [...]

By |2019-12-02T14:45:36+07:00ธันวาคม 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

สพม.37 [...]

By |2019-12-02T14:16:03+07:00ธันวาคม 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

ผอ.สพม.37 [...]

By |2019-12-02T14:03:42+07:00ธันวาคม 2nd, 2019|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ