Pr_manlika

Home/Manlika Wongrattanatham

About Manlika Wongrattanatham

This author has not yet filled in any details.
So far Manlika Wongrattanatham has created 12 blog entries.

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

2019-11-13T14:37:50+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ในการนี้ ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212961165559643

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ2019-11-13T14:37:50+07:00

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

2019-11-13T12:28:41+07:00

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ สพม.37 และในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212809835574776

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน2019-11-13T12:28:41+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

2019-11-13T12:29:11+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207901999398893

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา2019-11-13T12:29:11+07:00

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562

2019-11-13T11:39:13+07:00

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207864129402680

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/25622019-11-13T11:39:13+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์

2019-11-06T10:40:44+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี "ผึ้งน้อยเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205390726316687

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์2019-11-06T10:40:44+07:00

ผอ.สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

2019-11-13T11:39:34+07:00

ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ เวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และในเวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนลองวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง โดยเข้าพบปะกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1206891472833279

ผอ.สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด2019-11-13T11:39:34+07:00

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

2019-11-13T11:39:56+07:00

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205290089660084

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.372019-11-13T11:39:56+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

2019-11-04T14:17:56+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562   ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างเป็นปกติวิสัย ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1202891493233277

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่2019-11-04T14:17:56+07:00

สพม.37 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2019-11-13T11:40:22+07:00

สพม.37  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และนางจีระพันธุ์  ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน  12  ราย   ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน      ที่  404/2562   สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562   ดังนี้ นางสาวจิตติมา คำมุง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหลวง นายเอกพงษ์ชัย วุฒิ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นางสาวโชติกา ยาวิไชย วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก นางสาวกชพร พงษ์ธนรินทร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ   โรงเรียนบ่อเกลือ นางสาววิลันดา กอบกอง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่จริม นางสาวจินดามาศ รักฉาย วิชาเอกภาษาอังกฤษ   โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นางสาวจุฬาลักษณ์ เอมะสุวรรณ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ นายพสธร ชูชื่น วิชาเอกสังคมศึกษา   โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ นายทรงพิสิฐ ปิ่นสันเทียะ วิชาเอกสังคมศึกษา   โรงเรียนบ่อเกลือ นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราช วิชาเอกศิลปศึกษา   โรงเรียนบ่อเกลือ นายธีรนัย วงค์เหมอะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์   โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม นางสาวเกศินี มูลต๊ะ วิชาเอกคอมพิวเตอร์   โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1202907409898352 [อ่านต่อ]

สพม.37 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย2019-11-13T11:40:22+07:00