Pr_manlika

Home/Manlika Wongrattanatham

About Manlika Wongrattanatham

This author has not yet filled in any details.
So far Manlika Wongrattanatham has created 72 blog entries.

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”

2020-03-31T08:59:38+07:00

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ" ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ"

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”2020-03-31T08:59:38+07:00

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

2020-03-20T10:35:15+07:00

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37, นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/25632020-03-20T10:35:15+07:00

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

2020-03-13T16:32:10+07:00

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพม.37 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อจาก Covid – 19 เพิ่มมากขึ้น จึงต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ Covid – 19 จึงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานรอบๆ ตัวเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ในการนี้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้บรรยายพิเศษ “การป้องกันตนเองจากโควิด – 19” โดยมีบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัด สพม.37 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สพม. 37 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำสำหรับการล้างทำความสะอาดสำนักงานในครั้งนี้ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”2020-03-13T16:32:10+07:00

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563

2020-03-12T17:54:37+07:00

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนางวรรณา ช่อดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37, ประธานสหวิทยาเขต, ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 25632020-03-12T17:54:37+07:00

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

2020-02-26T15:32:00+07:00

นิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” ซึ่งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา2020-02-26T15:32:00+07:00

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

2020-02-26T15:43:02+07:00

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สพม.37 จัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพม.37 ที่มีผลงานดีเด่น ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2559 ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)2020-02-26T15:43:02+07:00

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ

2020-02-26T15:46:14+07:00

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในคณะกรรมการการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป สังกัด สพม.เขต 37 และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ สังกัด สพม.เขต 37 ณ ห้องประชุม 2 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ2020-02-26T15:46:14+07:00

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-22T13:48:10+07:00

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบจังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 25622020-02-22T13:48:10+07:00

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

2020-02-19T15:38:54+07:00

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)2020-02-19T15:38:54+07:00

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”

2020-02-19T15:33:13+07:00

นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการม่อนแก้วปริทัศน์ ครั้งที่ 12 “Open House season 3” ซึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House"

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”2020-02-19T15:33:13+07:00