ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

Home/ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

กิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ [...]

By |2020-02-06T11:21:03+07:00กุมภาพันธ์ 6th, 2020|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน [...]

By |2020-01-14T16:24:30+07:00มกราคม 14th, 2020|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน|ปิดความเห็น บน แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน [...]

เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม [...]

By |2019-11-14T15:03:00+07:00พฤศจิกายน 14th, 2019|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง [...]

By |2019-11-13T14:56:24+07:00พฤศจิกายน 13th, 2019|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ [...]

By |2019-11-13T14:37:50+07:00พฤศจิกายน 13th, 2019|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน [...]

By |2019-11-13T12:28:41+07:00พฤศจิกายน 13th, 2019|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

[...]

By |2019-11-13T12:29:11+07:00พฤศจิกายน 7th, 2019|ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน, ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|ปิดความเห็น บน องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา