ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

Home/ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

2019-11-13T14:37:50+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ในการนี้ ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212961165559643

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ2019-11-13T14:37:50+07:00

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

2019-11-13T12:28:41+07:00

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ สพม.37 และในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212809835574776

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน2019-11-13T12:28:41+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

2019-11-13T12:29:11+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207901999398893

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา2019-11-13T12:29:11+07:00