ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่

Home/ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

2019-11-13T12:28:41+07:00

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ สพม.37 และในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212809835574776

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน2019-11-13T12:28:41+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

2019-11-13T12:29:11+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207901999398893

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา2019-11-13T12:29:11+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์

2019-11-06T10:40:44+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี "ผึ้งน้อยเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205390726316687

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์2019-11-06T10:40:44+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

2019-11-04T14:17:56+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562   ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างเป็นปกติวิสัย ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1202891493233277

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่2019-11-04T14:17:56+07:00