ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่

Home/ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดแพร่

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ

2020-02-11T10:01:54+07:00

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ นักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ ณ กรุงเทพฯ 2 ปีซ้อน โดยทีมพิริยาลัยฯ ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 รอบคัดเลือก 133.67 / 15 แต้ม จาก 24 ทีมภาคเหนือตอนบน ในครั้งที่ 8 และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่ 1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ที่ 2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ (เข้ารอบ 2 ปีซ้อน) ที่ 3 บุญวาทย์วิทยาลัย ซึ่งได้มีการแข่งขันแล้วเสร็จในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (ที่ 1 และที่ 2 ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันระดับประเทศ)

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ2020-02-11T10:01:54+07:00

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

2020-02-06T15:54:23+07:00

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ “ Open House” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึง โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ กำหนดจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมถึงเป็นการแนะนำโรงเรียนให้กับนักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์2020-02-06T15:54:23+07:00

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน

2020-01-15T08:54:39+07:00

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ในวันที่ 14 มกราคม 2563 นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 470 คน เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

นักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์รับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน2020-01-15T08:54:39+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม

2019-11-15T16:17:29+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนจะได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม2019-11-15T16:17:29+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีทุ่งนาดอนเกมส์

2019-11-14T15:19:00+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี "ทุ่งนาดอนเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี "ทุ่งนาดอนเกมส์" ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑาสีทุ่งนาดอนเกมส์2019-11-14T15:19:00+07:00

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

2019-11-13T12:28:41+07:00

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ สพม.37 และในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212809835574776

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน2019-11-13T12:28:41+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

2019-11-13T12:29:11+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207901999398893

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา2019-11-13T12:29:11+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์

2019-11-06T10:40:44+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี "ผึ้งน้อยเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205390726316687

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์2019-11-06T10:40:44+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

2019-11-04T14:17:56+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562   ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างเป็นปกติวิสัย ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1202891493233277

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่2019-11-04T14:17:56+07:00