กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

เติมความรู้ ต้านภัยไวรัส COVID-19 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ทดสอบความรู้เบื้องต้นของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 สามารถตรวจสอบผลคะแนนทางอีเมล์ ทดสอบผ่าน 70% จะได้รับเกียรติบัตรจาก สพม.เขต 37 ทั้งนี้สามารถนำเกียรติบัตรเป็นผลงานในการพัฒนาตนเองได้ 1 หลักสูตร

แบบทดสอบออนไลน์ เติมความรู้ต้านภัยไวรัส COVID-19

ลิ้งดาวน์โหลด คำอธิบาย หมายเหตุ
รูปภาพกลุ่มอำนวยการ สพม.37 รวมรูปภาพกิจกรรมวันที่ 21 ต.ค. 62
เอกสารโครงการกลุ่มอำนวยการ เอกสารสำคัญควรโหลด กำหนดส่งวันที่ 5 ก.ย. 62
เอกสารส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มอำนวยการ ไม่มี