การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนางวรรณา ช่อดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37, ประธานสหวิทยาเขต, ประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก และผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

Recent Posts

Archives

Categories