นิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” ซึ่งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

Recent Posts

Archives

Categories