ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.37
ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.372019-11-13T12:30:39+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID - 19 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 สพม.37 นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันจัดทำ Face Shield จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลน่าน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน [...]

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพม.37 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐาน สพท. ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. สพม.37 จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 [...]

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพม.37 จัดการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563วันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม.37, ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นการบูรณการเพื่อเตรียมการรายงานผล และวางแผนการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด สำหรับรองรับการประเมิน 3 รายการ ประกอบ 1)ประเมินตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (KRS) 2)การประเมินการบริหารและจัดทำการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ [...]

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ" ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 เข้าร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ" [...]

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37, นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37, นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง [...]

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพม.37 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ [...]

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมอบหมายให้นางสาวจุฑามาศ ชีวิตโสภณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และนางวรรณา ช่อดารากุล รักษาการผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ด้านการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในการนี้ [...]

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

นิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” ซึ่งโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” [...]

กดแชร์ข่าวสาร :