ผู้พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการและประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สพม.37 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการ และประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานธุรการ และงานประชาสัมพันธ์ ให้มีความตระหนักในหน้าที่ธุรการ สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบ และพัฒนาระบบงานธุรการและงานประชาสัมพันธ์ ในการสร้างเครือข่ายงานอย่างเป็นระบบ ในสังกัด สพม.37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Recent Posts

Archives

Categories