สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 พร้อมด้วย ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37, ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สพม.37 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงการทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ประธานในพิธีเปิด กล่าวว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อจาก Covid – 19 เพิ่มมากขึ้น จึงต้องร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ Covid – 19 จึงต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดอุปกรณ์สำนักงานรอบๆ ตัวเรา เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ในการนี้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ได้บรรยายพิเศษ “การป้องกันตนเองจากโควิด – 19” โดยมีบุคลาการทางการศึกษา ในสังกัด สพม.37 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
สพม. 37 ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ที่ให้การสนับสนุนรถฉีดน้ำสำหรับการล้างทำความสะอาดสำนักงานในครั้งนี้

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

Recent Posts

Archives

Categories