รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 และในเวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมผู้บริหาร สพม.37 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 1 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 2 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 3 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 4 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 5 กล่าวข้อความ

Recent Posts

Archives

Categories