ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

[...]

By |2020-04-22T15:23:23+07:00April 22nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on สพม.37 ร่วมกันจัดทำ Face Shield ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

[...]

By |2020-04-21T16:08:40+07:00April 21st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตาม ประเมินผลฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สพม.37 [...]

By |2020-04-21T15:59:41+07:00April 21st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on การประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”

[...]

By |2020-03-31T08:59:38+07:00March 31st, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

[...]

By |2020-03-20T10:35:15+07:00March 20th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

สพม.37 [...]

By |2020-03-13T16:32:10+07:00March 13th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563

[...]

By |2020-03-12T17:54:37+07:00March 12th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on การตรวจราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

นิทรรศการวิชาการ [...]

By |2020-02-26T15:32:00+07:00February 26th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 2019” รร.ถิ่นโอภาสวิทยา

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า [...]

By |2020-02-26T15:43:02+07:00February 26th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ

[...]

By |2020-02-26T15:46:14+07:00February 26th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37|Comments Off on สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย และรับโอนฯ