Home2019-12-06T09:55:34+07:00

วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน ค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

ร่วมนับถอยหลังสู่ การสอบ O-NET 2562
นับถอยหลังสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (1 - 2 ก.พ. 63)
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
ร่วมนับถอยหลังสู่ การสอบ O-NET 2562
นับถอยหลังสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63)
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

ข่าวประกาศ

ลิ้ง AMSS++ (สารบัญหนังสือกดที่นี่)  ขออภัยเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในช่วงการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ให้ทันสมัยและรองรับกับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนรวมถึงคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและครอบคลุมทุกเครื่องมือ พร้อมกับจัดทำหมวดหมู่ให้ดูง่าย จัดกลุ่มให้เข้าถึงได้ง่าย ขออภัยหากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดทางเทคนิค ติดต่อฝ่าย ICT

สพม.๓๗ แพร่-น่าน ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจัดกลุ่มและแยกประเภทเพื่อการใช้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป
หากพบปัญหาหรือต้องการแนะนำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หรือโซเชียลมีเดียออนไลน์

ผู้บริหาร (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สพม.37 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ติดตามข่าวสารผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางศุภมาศ สินมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพม.37

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

December 2nd, 2019|

การประชุมคณะกรรมการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ [อ่านต่อ]

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่

December 2nd, 2019|

สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.แพร่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สพม.37 จัดโครงการ สพม.37 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่ [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

December 2nd, 2019|

ผอ.สพม.37 รับมอบเครื่องหมายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ซึ่งผ่านการอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้นำ [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

เขตสุจริต

OIT : Open Data Intergrity and Transparency Assessment

ข่าวสารราชการ

ระบบงาน สพม.37

  • 29 พฤศจิกายน 2562

ระบบงานสำหรับโรงเรียน

  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
ผลคะแนน O-Net
  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ 0
โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน 0

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดแพร่

ดูทั้งหมด

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดน่าน

ดูทั้งหมด