Home2020-02-25T14:37:10+07:00

วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน ค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

ร่วมนับถอยหลังสู่ การสอบ O-NET 2562
นับถอยหลังสอบ O NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (29 ก.พ. - 1 มี.ค. 63)
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

สพม.๓๗ แพร่-น่าน ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจัดกลุ่มและแยกประเภทเพื่อการใช้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป
หากพบปัญหาหรือต้องการแนะนำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หรือโซเชียลมีเดียออนไลน์

ผู้บริหาร (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สพม.37 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ติดตามข่าวสารผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางศุภมาส สินมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

February 22nd, 2020|

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) [อ่านต่อ]

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

February 19th, 2020|

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี [อ่านต่อ]

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”

February 19th, 2020|

นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

เขตสุจริต

OIT : Open Data Intergrity and Transparency Assessment

ข่าวสารราชการ

Read more…

…Read more…

…Read more…

สแกน QR Code เพื่ออ่านคู่มือผู้ประกันตน

ในรูปแบบ E-Book

ระบบงาน สพม.37

ระบบงานสำหรับโรงเรียน

  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
ผลคะแนน O-Net
  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ 0
โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน 0

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดแพร่

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ

February 11th, 2020|

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ นักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ [อ่านต่อ]

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

February 6th, 2020|

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ในวันที่ 4 [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดน่าน

ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

February 6th, 2020|

กิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข” ดร.ปัญญา หาแก้ว [อ่านต่อ]

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

January 14th, 2020|

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด