Home2020-04-07T16:30:54+07:00

วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน ค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

สพม.๓๗ แพร่-น่าน ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจัดกลุ่มและแยกประเภทเพื่อการใช้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป
หากพบปัญหาหรือต้องการแนะนำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หรือโซเชียลมีเดียออนไลน์

ผู้บริหาร (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สพม.37 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ติดตามข่าวสารผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางศุภมาส สินมณี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

COVID 19

แบบทดสอบออนไลน์ เติมความรู้ต้านภัยไวรัส COVID-19

ผู้เข้าทำแบบทดสอบจำนวน 1953 ครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 (16.28 น.)

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ”

March 31st, 2020|

พิธีถวายสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ" ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต [อ่านต่อ]

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563

March 20th, 2020|

การประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day”

March 13th, 2020|

สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 สพม.37 จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน “Big Cleaning Day” [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

เขตสุจริต

OIT : Open Data Intergrity and Transparency Assessment

ข่าวสารราชการ

Read more…

…Read more…

…Read more…

สแกน QR Code เพื่ออ่านคู่มือผู้ประกันตน

ในรูปแบบ E-Book

ระบบงาน สพม.37

ระบบงานสำหรับโรงเรียน

  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
ผลคะแนน O-Net
  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ 0
โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน 0

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดแพร่

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ

February 11th, 2020|

นักเรียน ม.5 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ เข้ารอบไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธิ์ ระดับประเทศ นักเรียนชั้น ม.5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ [อ่านต่อ]

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

February 6th, 2020|

นิทรรศการทางวิชาการ “Open House” โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ในวันที่ 4 [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดน่าน

ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

February 6th, 2020|

กิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข” ดร.ปัญญา หาแก้ว [อ่านต่อ]

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

January 14th, 2020|

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด