Home2019-11-13T16:14:31+07:00

ค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

ข่าวประกาศ

ลิ้ง AMSS++ (สารบัญหนังสือกดที่นี่)  ขออภัยเนื่องจากเว็บไซต์อยู่ในช่วงการปรับปรุงและพัฒนาใหม่ให้ทันสมัยและรองรับกับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนรวมถึงคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานได้สะดวกและครอบคลุมทุกเครื่องมือ พร้อมกับจัดทำหมวดหมู่ให้ดูง่าย จัดกลุ่มให้เข้าถึงได้ง่าย ขออภัยหากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดทางเทคนิค ติดต่อฝ่าย ICT

สพม.๓๗ แพร่-น่าน ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์รูปแบบใหม่ปรับปรุงให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นจัดกลุ่มและแยกประเภทเพื่อการใช้ง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป
หากพบปัญหาหรือต้องการแนะนำติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยู่หรือโซเชียลมีเดียออนไลน์

ผู้บริหาร (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สพม.37 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ติดตามข่าวสารผู้บริหาร

ดร.ปัญญา หาแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗

ข่าวเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

November 13th, 2019|

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก [อ่านต่อ]

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

November 13th, 2019|

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

November 13th, 2019|

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต [อ่านต่อ]

ดูทั้งหมด

เขตสุจริต

ข่าวสารราชการ

…ดูทั้งหมด…

ระบบงาน สพม.37

ระบบงานสำหรับโรงเรียน

  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
ผลคะแนน O-Net
  • คะแนนผล O-Net ปี 2561
โรงเรียนมัธยมจังหวัดแพร่ 0
โรงเรียนมัธยมจังหวัดน่าน 0

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดแพร่

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

November 13th, 2019|

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 [อ่านต่อ]

Comments Off on สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

November 7th, 2019|

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 [อ่านต่อ]

Comments Off on องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ดูทั้งหมด

ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนจังหวัดน่าน

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

November 13th, 2019|

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา [อ่านต่อ]

Comments Off on เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

November 13th, 2019|

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา [อ่านต่อ]

Comments Off on เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ดูทั้งหมด